Reklamacje i zwroty

1. Zwroty

1.1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Podanie przyczyny nie jest wymagane.
1.2. Przed odesłaniem towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować nas o chęci odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Może to uczynić poprzez przesłanie do nas korespondencji mailowej lub bezpośredni kontakt telefoniczny. Rozmowa telefoniczna musi być udokumentowana - wiadomość e- mail.
1.3. Klient odstępujący od umowy powinien załączyć do przesyłki oryginał paragonu lub fakturę
1.4. Bez akceptacji ze strony CAMICCO, zwrot towaru nie może być realizowany za pomocą przesyłki pobraniowej.
1.5. Kupujący odsyła towar na swój własny koszt. Przesyłka zwrotna musi być nadana w terminie 14 dni od daty poinformowania nas o odstąpieniu od umowy kupna - sprzedaży.
1.6. CAMICCO zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej za towar kwoty w terminie 14 dni od otrzymania informacji
dot. odstąpienia od umowy. Zwrot wpłaty może być wstrzymany do czasu otrzymania odsyłanego towaru.
1.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, która będzie wynikiem korzystania z niej
w sposób wykraczający poza konieczne działania do stwierdzenia cech i funkcjonalności przedmiotu.
1.8. Towar zwracany powinien być odesłany na adres rejestracyjny firmy, tj CAMICCO ul. św. Jozafata 18 42-280 Częstochowa.

2. Reklamacje

2.1. Kupujący ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi w ciągu dwóch lat od dnia otrzymania towaru.
2.2. Jeżeli wada zostanie stwierdzona, konsument ma rok na realizację roszczeń, nie później jednak, niż dwa lata od dnia otrzymania towaru.
2.3. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez mailowe powiadomienie CAMICCO
o zaobserwowanej nieprawidłowości. Jeżeli jest to możliwe, e-mail powinien zawierać zdjęcie obrazujące wadę i jej opis.
2.4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru.
2.5. Reklamacja może być rozstrzygnięta (uznana) w oparciu o przesłane przez Klienta materiały.
2.6. Aby reklamacja mogła być rozpatrzona, do odsyłanego towaru musi być dołączony oryginał paragonu.
2.7. W przypadku uznania reklamacji, Klient decyduje o sposobie jej zamknięcia: zwrot wpłaty, wymiana na ten sam asortyment, lub inny o tej samej wartości, który jest przedmiotem naszej oferty.
2.8. Towar powinien być odesłany na adres rejestracyjny firmy tj CAMICCO ul. św. Jozafata 18 42-280 Częstochowa.