Regulamin

www.sklep-camicco.pl

CAMICCO to producent artykułów dziecięcych oraz podmiot prowadzący sprzedaż wysyłkową: artykułów dziecięcych, akcesriów zimowych, sprzętu plażowego, zabawek oraz innychWŁAŚCICIEL SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy www.sklep-camicco.pl jest prowadzony przez firmę:

CAMICCO
ul. św. Jozafata 18
42-280 Częstochowa
NIP: 573-276-44-61
REGON: 241772581


Telefony kontaktowy:
698 70 09 08

E-mail:
sklep@camicco.pl

Konto: ING BANK ŚLĄSKI 64 1050 1142 1000 0091 0370 0382


Regulamin

1. "CAMICCO"
1.1. Prowadzimy zarejestrowaną działalność.
1.2. Postępujemy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i z poszanowaniem praw konsumenta, które zdefiniowane zostały w Dz.U. 2014 poz. 827.
1.3. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, uwagi i komentarze. Wszelkie wskazówki mogą być przekazywane do nas telefonicznie, mailowo, osobiście.

2. Realizacja
2.1. Przed dokonaniem zakupu Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem
Dokonanie zakupu jest równoznaczne z akceptacją umieszczonych w regulaminie zapisów.
2.2. Zawarcie umowy między stronami następuje w momencie zamówienia towaru następuje poprzez dodanie go do koszyka, wypełnienie wskazanych formularzy swoimi danymi oraz zatwierdzeniem zamówienia.
2.3. Zakup jest równoznaczny ze zobowiązaniem się Kupującego do zapłaty za zakupiony towar.
2.4. Usługa realizowana jest w terminie przedstawionym w naszej ofercie.
CAMICCO nie odpowiada za opóźnienia, które mogą wyniknąć z winy spedytora.
2.5. Wszelkie dodatkowe ustalenia, które mają mieć zastosowanie podczas realizacji usługi (kolor, model, wzór, wytyczne dot. przesyłki...) muszą być przekazane razem z formularzem okno "wiadomość dla sprzedającego"
lub bezpośrednio w wiadomości e-mail. Informacje zawarte w tytułach przelewów wysyłanych bezpośrednio na konto bankowe nie są akceptowaną przez nas formą wyboru.
2.6. Na finalizację transakcji oczekujemy 14 dni. Po tym okresie rościmy sobie prawo
do ponownego wystawienia towaru traktując transakcję, jako niezawartą.
2.7. Koszty wysyłek wyszczególnione są na naszym sklepie. Koszt ten uwzględnia materiały, które zostały wykorzystane do zabezpieczania przesyłek na czas transportu.
2.8. W przypadku, gdy Kupujący dokona zakupu wielu przedmiotów i wybierze sposób wysyłki, który nie jest możliwy
do bezpiecznej realizacji dostawy, rościmy sobie prawo do poinformowania Kupującego o konieczności zmiany formy spedycji.

3. Zwroty

3.1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Podanie przyczyny nie jest wymagane.
3.2. Przed odesłaniem towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować nas o chęci odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Może to uczynić poprzez przesłanie do nas korespondencji mailowej lub bezpośredni kontakt telefoniczny. Rozmowa telefoniczna musi być udokumentowana - wiadomość e- mail.
3.3. Klient odstępujący od umowy powinien załączyć do przesyłki oryginał paragonu lub fakturę
3.4. Bez akceptacji ze strony CAMICCO, zwrot towaru nie może być realizowany za pomocą przesyłki pobraniowej.
3.5. Kupujący odsyła towar na swój własny koszt. Przesyłka zwrotna musi być nadana w terminie 14 dni od daty poinformowania nas o odstąpieniu od umowy kupna - sprzedaży.
3.6. CAMICCO zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej za towar kwoty w terminie 14 dni od otrzymania informacji
dot. odstąpienia od umowy. Zwrot wpłaty może być wstrzymany do czasu otrzymania odsyłanego towaru.
3.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, która będzie wynikiem korzystania z niej
w sposób wykraczający poza konieczne działania do stwierdzenia cech i funkcjonalności przedmiotu.
3.8. Towar zwracany powinien być odesłany na adres rejestracyjny firmy, tj CAMICCO ul. św. Jozafata 18 42-280 Częstochowa.

4. Reklamacja

4.1. Kupujący ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi w ciągu dwóch lat od dnia otrzymania towaru.
4.2. Jeżeli wada zostanie stwierdzona, konsument ma rok na realizację roszczeń, nie później jednak, niż dwa lata od dnia otrzymania towaru.
4.3. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez mailowe powiadomienie CAMICCO
o zaobserwowanej nieprawidłowości. Jeżeli jest to możliwe, e-mail powinien zawierać zdjęcie obrazujące wadę i jej opis.
4.4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru.
4.5. Reklamacja może być rozstrzygnięta (uznana) w oparciu o przesłane przez Klienta materiały.
4.6. Aby reklamacja mogła być rozpatrzona, do odsyłanego towaru musi być dołączony oryginał paragonu.
4.7. W przypadku uznania reklamacji, Klient decyduje o sposobie jej zamknięcia: zwrot wpłaty, wymiana na ten sam asortyment, lub inny o tej samej wartości, który jest przedmiotem naszej oferty.
4.8. Towar powinien być odesłany na adres rejestracyjny firmy tj CAMICCO ul. św. Jozafata 18 42-280 Częstochowa.

Częstochowa, dn. 25.12.2014

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó1n. zm.) dane osobowe klienta zostaną wprowadzone do bazy danych CAMICCO wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz kontaktu z Klientem i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

Sklep internetowy Shoper.pl